Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
26.07.2021

Zmluva č. 03/2021-VO o dodávke vody z verejného vodovodu

03/2021-VO

0,71 EUR

COOP Jednota Prešov, s.d.

Obec Pušovce

29.06.2021

Dodatok č. 1 k zmluve o termínovanom úvere č. 875/2020/UZ

Dodatok č. 1

Neuvedené

Obec Pušovce

VÚB

28.06.2021

Zmluva o dielo

2021

14 580,00 EUR Štrnásťtisícpäťstoosemdesiat eur

Obec Pušovce

Slovanet a.s.

31.05.2021

Zmluva č. 2/2021-VO o dodávke vody

2/2021-VO

0,71 EUR

Peter Šinglár

Obec Pušovce

06.05.2021

Poistná zmluva č. 9127002154 v zmysle dodatku

9127002154

1 024,00 EUR

Obec Pušovce

UNIQA poisťovňa, a.s.

28.04.2021

Zmluva o poskytnutí služby Príprava a spracovanie žiadosti o NFP

42021

2 000,00 EUR Dvetisíc eur

Obec Pušovce

Enviroprojekt, s.r.o.

12.04.2021

Zmluva č. 1/2021-VO o dodávke vody z verejného vodovodu

1/2021

0,71 EUR

Rastislav Babjár

Obec Pušovce

16.03.2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke

Dodatok č. 1

Neuvedené

Obec Pušovce

SR-Štatistický úrad SR

09.03.2021

Darovacia zmluva

2020

Neuvedené

Obec Pušovce

Lukáš Migaš, Mária Migašová, Jaroslav Mesarč, Stanislav Mesarč,Daniela Hrubá, Slavomír Mesarč, Jaroslav Migaš

22.02.2021

Darovacia zmluva a Dohoda o vysporiadaní vlastníckych vzťahov k pozemkom

DZ

540,00 EUR Päťsto štyridsať eur

Obec Pušovce

Pavol Šingľár, Ján Šingľár, Jozef Šingľár, Peter Mazúr, Jozef Mazur, Peter Matur, Mária Talpašová,Jana Millá, František Mazur, Mária Šinglárová, Pavol Dreveňák

19.02.2021

Zmluva č. 1/2021 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Pušovce

1/2021

7 000,00 EUR Sedemtisíc eur

TJ Rozvoj Pušovce

Obec Pušovce

19.02.2021

Zmluva o dielo

ZoD

400,00 EUR štyristo eur

PHZ tender, s.r.o.

Obec Pušovce

26.01.2021

Zmluva č. C 275/2021 o ekologickom zneškodní infekčného materiálu COVID ní

C 275/2021

50,00 EUR Päťdesiat eur

FECUPRAL

Obec Pušovce

12.01.2021

Darovacia zmluva č. 1/2021 FF

1/2021 FF

Neuvedené

Obec Pušovce

GAS Familia, s.r.o.

27.11.2020

Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy

ZoP/2020/450-BZ

Neuvedené

Obec Pušovce

Východoslovenská distribučná, a.s.

27.11.2020

Zmluva č. 10/2020-VO o dodávke vody z verejného vodovodu

10/2020-VO

0,71 EUR

Ján Stankovič

Obec Pušovce

27.11.2020

Zmluva o výpožičke uzatvorená v zmysle ust. § 659 a nasl. OZ

ZoV

Neuvedené

Obec Pušovce

ŠÚ SR

23.11.2020

Zmluva o poskytnutí služby pri zbere a odvoze odpadu

ZD2020/PO8008

16,00 EUR

Obec Pušovce

ESPIK Group s.r.o.

11.11.2020

Zmluva o návratnej finančnej výpomoci

2020/128/2135

11 500,00 EUR

Obec Pušovce

MF SR

06.11.2020

Darovacia zmluva

Dar

50,00 EUR

Pierott, n.o.

Obec Pušovce

04.11.2020

Zmluva o dielo na PD

ZoDp

5 490,00 EUR

Ing. Peter Biroš

Obec Pušovce

04.11.2020

Zmluva o dielo na dodávku projektovej dokumentácie

ZoD

5 050,00 EUR

Ing. Peter Biroš

Obec Pušovce

22.10.2020

Dohoda č. 20/37/010/117 uzatvorená podľa § 10 ods. 3, ods. 11

20/37/010/117

Neuvedené

Obec Pušovce

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov

22.10.2020

Kúpna zmluva

9926410711

9,90 EUR Deväťeur deväťdesiat centov

Obec Pušovce

Slovak Telekom

29.09.2020

Zmluva o poskytovaní služby uzavretá podľa § 591 až 600 zákona č. 513/1991 Z.z.

2020

118,80 EUR stoosemnásť eur osemdesiat centov

Obec Pušovce

effective energy s.r.o.

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: