Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
22.02.2021

Darovacia zmluva a Dohoda o vysporiadaní vlastníckych vzťahov k pozemkom

DZ

540,00 EUR Päťsto štyridsať eur

Obec Pušovce

Pavol Šingľár, Ján Šingľár, Jozef Šingľár, Peter Mazúr, Jozef Mazur, Peter Matur, Mária Talpašová,Jana Millá, František Mazur, Mária Šinglárová, Pavol Dreveňák

19.02.2021

Zmluva o dielo

ZoD

400,00 EUR štyristo eur

PHZ tender, s.r.o.

Obec Pušovce

26.01.2021

Zmluva č. C 275/2021 o ekologickom zneškodní infekčného materiálu COVID ní

C 275/2021

50,00 EUR Päťdesiat eur

FECUPRAL

Obec Pušovce

27.11.2020

Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy

ZoP/2020/450-BZ

Neuvedené

Obec Pušovce

Východoslovenská distribučná, a.s.

27.11.2020

Zmluva č. 10/2020-VO o dodávke vody z verejného vodovodu

10/2020-VO

0,71 EUR

Ján Stankovič

Obec Pušovce

27.11.2020

Zmluva o výpožičke uzatvorená v zmysle ust. § 659 a nasl. OZ

ZoV

Neuvedené

Obec Pušovce

ŠÚ SR

23.11.2020

Zmluva o poskytnutí služby pri zbere a odvoze odpadu

ZD2020/PO8008

16,00 EUR

Obec Pušovce

ESPIK Group s.r.o.

11.11.2020

Zmluva o návratnej finančnej výpomoci

2020/128/2135

11 500,00 EUR

Obec Pušovce

MF SR

06.11.2020

Darovacia zmluva

Dar

50,00 EUR

Pierott, n.o.

Obec Pušovce

04.11.2020

Zmluva o dielo na PD

ZoDp

5 490,00 EUR

Ing. Peter Biroš

Obec Pušovce

04.11.2020

Zmluva o dielo na dodávku projektovej dokumentácie

ZoD

5 050,00 EUR

Ing. Peter Biroš

Obec Pušovce

22.10.2020

Dohoda č. 20/37/010/117 uzatvorená podľa § 10 ods. 3, ods. 11

20/37/010/117

Neuvedené

Obec Pušovce

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov

22.10.2020

Kúpna zmluva

9926410711

9,90 EUR Deväťeur deväťdesiat centov

Obec Pušovce

Slovak Telekom

29.09.2020

Zmluva o poskytovaní služby uzavretá podľa § 591 až 600 zákona č. 513/1991 Z.z.

2020

118,80 EUR stoosemnásť eur osemdesiat centov

Obec Pušovce

effective energy s.r.o.

10.09.2020

Kúpna zmluva

KZ

660,00 EUR

Obec Pušovce

Jaroslav, Stanislav a Slavomír Mesarčoví

02.09.2020

Zmluva č. 9/2020-VO o dodávke vody z verejného vodovodu

9/2020-VO

0,71 EUR

Jozef Holdok

Obec Pušovce

31.08.2020

Kúpna zmluva na dodanie tovaru

KZT

Neuvedené

Obec Pušovce

Martin Mikula - MARKO

06.08.2020

Zmluva o termínovanom úvere č. 875/2020/UZ

875/2020/UZ

149 893,56 EUR

VÚB

Obec Pušovce

31.07.2020

Zmluva č. 8/2020-VO o dodávke vody z vodovodu

8/2020-VO

0,71 EUR

Marián Migaš

Obec Pušovce

13.07.2020

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

2020

350,00 EUR Tristopäťdesiat eur

Obec Pušovce

Ing. Marek Lipka, auditor

07.07.2020

Nájomná zmluva č. 1HM/2020-HM o nájme hrobového miesta

1HM/2020

5,00 EUR

Stanislav Kočiš

Obec Pušovce

06.07.2020

Zmluva č. 7/2020-VO o dodávke vody

7/2020-VO

0,71 EUR

Mária Petríková Giger

Obec Pušovce

24.06.2020

Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti triedeného zberu

62020

Neuvedené

Obec Pušovce

FÚRA, s.r.o.

16.06.2020

Dodatok k zmluve o poskyt. verej. služieb Ocú

2020

14,00 EUR Štrnásť

Obec Pušovce

Slovak Telekom

16.06.2020

Dodatok k zmluve o poskyt. verej. služieb MŠ

2020

14,00 EUR Štrnásť eur

Obec Pušovce

Slovak Telekom

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: