Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
11.11.2020

Zmluva o návratnej finančnej výpomoci

2020/128/2135

11 500,00 EUR

Obec Pušovce

MF SR

06.11.2020

Darovacia zmluva

Dar

50,00 EUR

Pierott, n.o.

Obec Pušovce

04.11.2020

Zmluva o dielo na PD

ZoDp

5 490,00 EUR

Ing. Peter Biroš

Obec Pušovce

04.11.2020

Zmluva o dielo na dodávku projektovej dokumentácie

ZoD

5 050,00 EUR

Ing. Peter Biroš

Obec Pušovce

22.10.2020

Dohoda č. 20/37/010/117 uzatvorená podľa § 10 ods. 3, ods. 11

20/37/010/117

Neuvedené

Obec Pušovce

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov

22.10.2020

Kúpna zmluva

9926410711

9,90 EUR Deväťeur deväťdesiat centov

Obec Pušovce

Slovak Telekom

29.09.2020

Zmluva o poskytovaní služby uzavretá podľa § 591 až 600 zákona č. 513/1991 Z.z.

2020

118,80 EUR stoosemnásť eur osemdesiat centov

Obec Pušovce

effective energy s.r.o.

10.09.2020

Kúpna zmluva

KZ

660,00 EUR

Obec Pušovce

Jaroslav, Stanislav a Slavomír Mesarčoví

02.09.2020

Zmluva č. 9/2020-VO o dodávke vody z verejného vodovodu

9/2020-VO

0,71 EUR

Jozef Holdok

Obec Pušovce

31.08.2020

Kúpna zmluva na dodanie tovaru

KZT

Neuvedené

Obec Pušovce

Martin Mikula - MARKO

06.08.2020

Zmluva o termínovanom úvere č. 875/2020/UZ

875/2020/UZ

149 893,56 EUR

VÚB

Obec Pušovce

31.07.2020

Zmluva č. 8/2020-VO o dodávke vody z vodovodu

8/2020-VO

0,71 EUR

Marián Migaš

Obec Pušovce

13.07.2020

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

2020

350,00 EUR Tristopäťdesiat eur

Obec Pušovce

Ing. Marek Lipka, auditor

07.07.2020

Nájomná zmluva č. 1HM/2020-HM o nájme hrobového miesta

1HM/2020

5,00 EUR

Stanislav Kočiš

Obec Pušovce

06.07.2020

Zmluva č. 7/2020-VO o dodávke vody

7/2020-VO

0,71 EUR

Mária Petríková Giger

Obec Pušovce

24.06.2020

Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti triedeného zberu

62020

Neuvedené

Obec Pušovce

FÚRA, s.r.o.

16.06.2020

Dodatok k zmluve o poskyt. verej. služieb Ocú

2020

14,00 EUR Štrnásť

Obec Pušovce

Slovak Telekom

16.06.2020

Dodatok k zmluve o poskyt. verej. služieb MŠ

2020

14,00 EUR Štrnásť eur

Obec Pušovce

Slovak Telekom

16.06.2020

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

62020

Neuvedené

Obec Pušovce

Slovak Telekom

19.05.2020

Zmluva o dielo

Zmluva

39 874,68 EUR Tridsaťdeväťtisícosemstosedemdesiatštyritisíc eur 68 centov

Obec Pušovce

MAZAD s.r.o.

04.05.2020

Zmluva č. 5/2020-VO o dodávke vody z verejného vodovodu

5/2020-VO

0,71 EUR

Jaroslav Mesarč

Obec Pušovce

28.04.2020

Zmluva o združ. dod. zemného plynu

SC2020/109

26,50 EUR

Obec Pušovce

MET Slovakia a.s.

22.04.2020

Zmluva č. 4/2020-VO o dodávke vody z verejného vodovodu

4/2020-VO

0,71 EUR

Marek Šveda

Obec Pušovce

20.04.2020

Zmluva o združenej dodávke elektriny Oprávnenému odberateľovi zo sietí nn

SEPSI-157326

68,25 EUR

Obec Pušovce

EP ENERGY TRADING, a.s. organizačná zložka

03.04.2020

Zmluva č. 320 0286 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR

320 0286

3 000,00 EUR

Obec Pušovce

DPO SR

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: