Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
18.02.2015

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo č. 18/2000

519 252,47 EUR

Gasmonta Vranou n/Topľou

Obec Pušovce

18.02.2015

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

Zmluva a dodatok

0,00 EUR

Slovak Telekom

Obec Pušovce

08.01.2015

Dodatok č. 1 k zmluve

Dodatok č. 1 k Zmluve č. 5/2014

0,00 EUR

Partnerstvo sociálnej inklúzie subregiónu Šariš, o.z.

Obec Pušovce

08.01.2015

Zmluva č. 1/2015 o poskytnutí dotácie

1/2015

4 000,00 EUR

Obec Pušovce

TJ Rozvoj Pušovce

03.12.2014

Nájomná zmluva

13/2014

120,00 EUR

Presnet media s.r.o.

Obec Pušovce

03.12.2014

Zmluva o pripojení k IS Dátového centra

ZLP-2014-0366/OPIS

0,00 EUR

DataCentrum

Obec Pušovce

03.12.2014

Zmluva o dielo

091458

4 580,00 EUR

Ing. Peter Biroš

Obec Pušovce

01.12.2014

Zmluva o dielo

2014

4 500,00 EUR

Ing. Štefan Krištof

Obec Pušovce

03.11.2014

Dodatok č. 1 k Zmluve č. 30210/26120130025

Dodatok č.1

1 381,29 EUR

MPC

Obec Pušovce

03.11.2014

Zmluva o dielo

NSWD-001-9-2014-SK

468,00 EUR

Galileo Corporation s.r.o

Obec Pušovce

03.11.2014

Zmluva o prevádzke internet. prezentácie

NSWW-001-9-2014-SK

180,00 EUR

Galileo Corporation s.r.o

Obec Pušovce

19.08.2014

Zmluva o termínovanom úvere

810/2014/UZ

58 177,54 EUR

Všeobecná úverová banka, a.s.

Obec Pušovce

19.08.2014

Dohoda č. 105/2014/§10

105/2014/§10

0,00 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov

Obec Pušovce

19.08.2014

Poistná zmluva

5720077250

33,00 EUR

Generali Poisťovňa, a.s.

Obec Pušovce

19.08.2014

Zmluva o termínovanom úvere

813/2014/UZ

8 770,88 EUR

Všeobecná úverová banka, a.s.

Obec Pušovce

19.08.2014

Zmluva o termínovanom úvere

812/2014/UZ

10 717,80 EUR

Všeobecná úverová banka, a.s.

Obec Pušovce

19.08.2014

Zmluva o zriadení záložného práva

1516/2014/ZZ

0,00 EUR

Všeobecná úverová banka, a.s.

Obec Pušovce

15.08.2014

Zmluva o dodávke vody

Zmluva o dodávke vody

0,00 EUR

Obec Pušovce

Gabriela Skalková

15.08.2014

Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta

1/2014

0,00 EUR

Obec Pušovce

Gabriela Skalková

14.07.2014

Zmluva o dodávke vody

1/2014

0,00 EUR

Obec Pušovce

Peter Čižmárik

02.06.2014

Príkazná zmluva

PL/24/PO/2014/EL

100,00 EUR

Regionálne združenie miest a obcí Prešov - Šariš

Obec Pušovce

19.05.2014

Zmluva o účasti na projekte

30210/26120130025

0,00 EUR

Metodicko-pedagogické centrum

Obec Pušovce

13.05.2014

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

559,00 EUR

Ing. Jarmila Stopková

Obec Pušovce

25.03.2014

Zmluva č. 2/2014 o poskytnutí dotácie

2/2014

1 263,00 EUR

Obec Pušovce

Združenie na podporu DHZ Pušovce

25.03.2014

Zmluva č. 1/2014 o poskytnutí dotácie

1/2014

4 000,00 EUR

Obec Pušovce

TJ Rozvoj Pušovce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: