Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
25.03.2014

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

4600060

58 472,53 EUR

Pôdohospodárska platobná agentúra

Obec Pušovce

03.03.2014

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

3 000,00 EUR

Obec Pušovce

ORIM EXTRA PLUS, s.r.o.

12.02.2014

Dohoda o cezhraničnej spolupráci

Dohoda o cezhraničnej spolupráci

0,00 EUR

Združená obec Zarszyn

Obec Pušovce

12.02.2014

Zmluva o poskytovaní údajov

54-11-189/2014

0,00 EUR

Geodetický a kartografický ústav

Obec Pušovce

20.12.2013

Zmluva o dodávke vody

Zmluva o dodávke vody

0,00 EUR

Obec Pušovce

Peter Mižík

19.11.2013

Zmluva o dodávke vody

Zmluva o dodávke vody

0,00 EUR

Obec Pušovce

Monika Fedorová

10.11.2013

Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu

21750/26110130083

0,00 EUR

Ústav informácií a prognóz školstva

Obec Pušovce

29.10.2013

Zmluva o poskytovaní služieb

Zmluva o poskytovaní služieb

0,00 EUR

Milan Groško - MGP

Obec Pušovce

25.09.2013

Dohoda o vyplňovacom práve

1367/2013/D

0,00 EUR

Všeobecná úverová banka, a.s.

Obec Pušovce

25.09.2013

Dohoda o vyplňovacom práve

1365/2013/D

0,00 EUR

Všeobecná úverová banka, a.s.

Obec Pušovce

25.09.2013

Zmluva o termínovanom úvere

843/2013/UZ

11 499,00 EUR

Všeobecná úverová banka, a.s.

Obec Pušovce

25.09.2013

Zmluva o termínovanom úvere

842/2013/UZ

62 495,00 EUR

Všeobecná úverová banka, a.s.

Obec Pušovce

25.09.2013

Zmluva o zriadení záložného práva

1475/2013/ZZ

0,00 EUR

Všeobecná úverová banka, a.s.

Obec Pušovce

16.09.2013

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

210,00 EUR

Milan Groško - MGP

Obec Pušovce

02.09.2013

Dodatok č. 1 k zmluve

Dodatok č. 1

5 000,00 EUR

BONA FIDE Prešov, s.r.o.

Obec Pušovce

02.09.2013

Zámenná zmluva

Zámenná zmluva

0,00 EUR

Rôzni

Obec Pušovce

06.06.2013

Zmluva o dielo

4/2013

83 028,40 EUR

DUOMONT, s.r.o.

Obec Pušovce

29.05.2013

Nájomná zmluva

Nájomná zmluva

0,00 EUR

Obec Pušovce

Ing. Miroslav Goliaš - WI-NET

13.05.2013

Zmluva o poskytovaní asistenčnej pomoci

1/2013

0,00 EUR

Partnerstvo sociálnej inklúzie subregiónu Šariš, o.z.

Obec Pušovce

10.05.2013

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo

Dodatok č. 2

0,00 EUR

BETPRES, s.r.o.

Obec Pušovce

07.05.2013

Zmluva o združenej dodávke elektriny

Zmluva o združenej dodávke elektriny

0,00 EUR

Komunal Energy, s.r.o.

Obec Pušovce

07.05.2013

Zmluva o dodávke plynu

PF/42400015

0,00 EUR

Komunal Energy, s.r.o.

Obec Pušovce

30.04.2013

Zmluva o zbere a spracovaní elektroodpadu

8/2013

0,00 EUR

H+EKO, spol. s r.o.

Obec Pušovce

30.04.2013

Zmluva o dodávke vody

Zmluva o dodávke vody

0,00 EUR

Obec Pušovce

Slavomír Migaš

07.03.2013

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

4600031

62 495,00 EUR

Pôdohospodárska platobná agentúra

Obec Pušovce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: