Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
16.06.2020

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

62020

Neuvedené

Obec Pušovce

Slovak Telekom

19.05.2020

Zmluva o dielo

Zmluva

39 874,68 EUR Tridsaťdeväťtisícosemstosedemdesiatštyritisíc eur 68 centov

Obec Pušovce

MAZAD s.r.o.

04.05.2020

Zmluva č. 5/2020-VO o dodávke vody z verejného vodovodu

5/2020-VO

0,71 EUR

Jaroslav Mesarč

Obec Pušovce

28.04.2020

Zmluva o združ. dod. zemného plynu

SC2020/109

26,50 EUR

Obec Pušovce

MET Slovakia a.s.

22.04.2020

Zmluva č. 4/2020-VO o dodávke vody z verejného vodovodu

4/2020-VO

0,71 EUR

Marek Šveda

Obec Pušovce

20.04.2020

Zmluva o združenej dodávke elektriny Oprávnenému odberateľovi zo sietí nn

SEPSI-157326

68,25 EUR

Obec Pušovce

EP ENERGY TRADING, a.s. organizačná zložka

03.04.2020

Zmluva č. 320 0286 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR

320 0286

3 000,00 EUR

Obec Pušovce

DPO SR

13.03.2020

Zmluva č. 3/2019-VO o dodávke vody z verejného vodovodu

3/2020-VO

0,71 EUR

JUDr. Juraj Namešpetra

Obec Pušovce

13.03.2020

Zmluva č. 2/2020-VO o dodávke vody

2/2020-VO

0,71 EUR

Peter Benčič

Obec Pušovce

02.03.2020

Kúpna zmluva na dodanie tovaru

KZ

Neuvedené

Obec Pušovce

VIJOFEL trade s.r.o.

20.02.2020

Dodatok č. 1/2020 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladnia s odpadmi

1/2020

90,00 EUR

Obec Pušovce

FÚRA, s.r.o.

18.02.2020

Zmluva č. 1/2020 o dodávke vody z verejného vodovodu

1/2020

0,71 EUR

Vladimír Anderko

Obec Pušovce

06.02.2020

Kúpna zmluva

1

Neuvedené

VIJOFEL trade s.r.o.

Obec Pušovce

21.01.2020

Zmluva č.1/2020 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Pušovce

1/2020

9 000,00 EUR Deväťtisíc eur

TJ Rozvoj Pušovce

Obec Pušovce

12.12.2019

Zmluva o dielo č. 1/2019

1/2019

86 440,42 EUR

LIFOSTAV, s.r.o.

Obec Pušovce

09.12.2019

Zmluva č. 11/2019-VO o dodávke vody z verejného vodovodu

11/2019-VO

0,71 EUR

Adrián Namešpetra

Obec Pušovce

02.12.2019

Zmluva o dielo

2019

214 150,70 EUR Dvestoštrnásťtisícstopäťdesiat eur sedemdesiat centov

PLANGAS-TRANS s.r.o.

Obec Pušovce

26.11.2019

Darovacia zmluva

3664/2019

50,00 EUR

Pierott, n.o.

Obec Pušovce

05.11.2019

Darovacia zmluva

DZ

Neuvedené

Ján Pažin, Stanislav Tomko, Mária Jurčišinová, Radovan Jurčišin, Marek Varga, Pavlína Nazarejová

Obec Pušovce

30.10.2019

Zmluva o vykonávaní výkupu a zberu papiera na území obce Pušovce

102019

Neuvedené

F.M.RECYKLING s.r.o.

Obec Pušovce

04.10.2019

Dodatok č. 7 k Zmluve o dielo č. 18/2000 na stavbu: "Vodovod v obci Pušovce"

Dodatok č. 7

65 037,70 EUR

Gasmonta s.r.o.

Obec Pušovce

30.09.2019

Zmluva č. 10/2019-VO o dodávke vody

10/2019-VO

0,71 EUR

Juraj Namešpetra

Obec Pušovce

24.09.2019

Zmluva č. 9/2019-VO o dodávke vody

9/2019-VO

0,71 EUR

Jozef Petrík

Obec Pušovce

13.09.2019

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

2019

350,00 EUR Tristopäťdesiat eur

Obec Pušovce

Ing. Marek Lipka, auditor

30.08.2019

Kúpna zmluva na dodanie tovaru

KZ2019

Neuvedené

Obec Pušovce

Martin Mikula - MARKO

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: