Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
24.04.2019

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 3/2019

3/2019

10,00 EUR Desať eur

Helena Pažinová

Obec Pušovce

24.04.2019

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2/2019

2/2019

5,00 EUR Päť eur

Helena Pažinová

Obec Pušovce

24.04.2019

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 1/2019

1/2019

5,00 EUR Päť eur

Helena Pažinová

Obec Pušovce

15.04.2019

Kúpno - predajná zmluva

KZ 13042019

3 000,00 EUR Tritisíc eur

Obec Vyšný Kazimír

Obec Pušovce

06.03.2019

Darovacia zmluva

DZ

Neuvedené

Obec Pušovce

Účastníci zmluvy

07.02.2019

Zmluva č. 2/2019 o dodávke vody z verejného vodovodu

2/2019

0,71 EUR

Monika Fedorová

Obec Pušovce

07.02.2019

Zmluva č. 3/2019 o dodávke vody z verejného vodovodu

3/2019

0,71 EUR

Ing. Helena Šinglárová

Obec Pušovce

05.02.2019

Zmluva o čiastočnom zrušení vecného bremena a Kúpna zmluva

KZ 2019

1 090,00 EUR

Obec Pušovce

Ing. Patrik Kočiščák

28.01.2019

Dodatok č. 2 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov

2

Neuvedené

Obec Pušovce

Natur - Pack, a.s.

22.01.2019

Zmluva č. 1/2019 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

Zmluva č. 1/2019

6 000,00 EUR Šesťtisíc

TJ Rozvoj Pušovce

Obec Pušovce

21.01.2019

Zmluva o poskytovaní služieb č. SKP19/01/102

SKP19/01/102

9,00 EUR Deväť eur

Obec Pušovce

Komensky, s.r.o.

17.12.2018

Zmluva č. 13/2018 o dodávke vody z verejného vodovodu

Zmluva 13/2018

0,71 EUR

Marek Eliaš

Obec Pušovce

12.12.2018

Dodatok k zmluve o poskytovaní VS

9919159363

19,99 EUR

Obec Pušovce

Slovak Telekom

21.11.2018

Zmluva č. 12/2018 o dodávke vody

12/2018

0,71 EUR Sedemdesiatjeden centov

Mária Smreková

Obec Pušovce

19.11.2018

Zmluva o poskytovaní služieb GDPR

ZoPS

142,56 EUR Stoštyridsaťdva eur 50/100

Obec Pušovce

effective energy s.r.o.

13.11.2018

Zmluva o poskytnutí audítorských služieb

ZoAS

350,00 EUR Tristopäťdesiat eur

Obec Pušovce

Ing. Marek Lipka, auditor

29.10.2018

Zmluva č. 11/2018 o dodávke vody

11/2018

0,71 EUR Sedemdesiatjeden centov

Peter Belušák

Obec Pušovce

19.10.2018

Zmluva o dielo

ZoD

14 958,95 EUR Štrnásťtisícdeväťstopäťdesiatosem eur deväťdesiatpäť centov

Obec Pušovce

PLANGAS-TRANS s.r.o.

01.10.2018

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb

9919158444

14,00 EUR

Obec Pušovce

Slovak Telekom

01.10.2018

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb

9919159363

20,00 EUR Dvadsať

Obec Pušovce

Slovak Telekom

01.10.2018

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb

9919158398

14,00 EUR Štrnásť

Obec Pušovce

Slovak Telekom

20.09.2018

Zmluva o dielo

92018

35 400,00 EUR

Ing. Dušan Majerník - MAGSTAV

Obec Pušovce

17.09.2018

Rámcová kúpna zmluva na dodávky ovocia školským a predškolským zariadeniam

RKZ1

Neuvedené

Obec Pušovce

GAS Familia, s.r.o.

17.09.2018

Rámcová kúpna zmluva na dodávky ovocia školským a predškolským zariadeniam

RKZ

Neuvedené

Obec Pušovce

GAS Familia, s.r.o.

03.09.2018

Dodatok č 1 k Mandátnej zmluve zo dňa 13.04.2018

Dodatok č. 1

Neuvedené

Ing. Vladimír Kačmár - firma MC 44

Obec Pušovce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: