Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
05.08.2019

Zmluva o dielo

1/7/2019

16 141,06 EUR

AZ-ELPROMT spol. s.r.o.

Obec Pušovce

15.07.2019

Zmluva o dielo

2019

135 102,49 EUR

AEGAGRUS, s.r.o.

Obec Pušovce

27.06.2019

Zmluva o poskytnutí NFP

Z311071V346

15 000,00 EUR Pätnásťtisíc

Obec Pušovce

Ministerstvo dopravy a výstavby SR

20.06.2019

Zmluva č. 534/2019/OK o poskytnutí dotácie v zmysle VZN PSK

534/2019/OK

800,00 EUR Osemsto eur

Obec Pušovce

Prešovský samosprávny kraj

03.06.2019

Zmluva č. 7/2019-VO o dodávke vody

7/2019-VO

0,71 EUR

Marek Eliaš

Obec Pušovce

30.05.2019

Zmluva č. 6/2019-VO o dodávke vody

6/2019-VO

0,71 EUR

Marek Muľ

Obec Pušovce

30.05.2019

Zmluva č. 5/2019-VO o dodávke vody z verejného vodovodu

5/2019-VO

0,71 EUR

Božena Jurková

Obec Pušovce

30.05.2019

Nájomná zmluva č. 4/2019-HM o nájme hrobového miesta

4/2019-HM

5,00 EUR

Božena Jurková

Obec Pušovce

14.05.2019

Zmluva č. 4/2019 o dodávke vody

4/2019

0,71 EUR

AGRAFARMA Lukáč s.r.o.

Obec Pušovce

24.04.2019

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 3/2019

3/2019

10,00 EUR Desať eur

Helena Pažinová

Obec Pušovce

24.04.2019

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2/2019

2/2019

5,00 EUR Päť eur

Helena Pažinová

Obec Pušovce

24.04.2019

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 1/2019

1/2019

5,00 EUR Päť eur

Helena Pažinová

Obec Pušovce

15.04.2019

Kúpno - predajná zmluva

KZ 13042019

3 000,00 EUR Tritisíc eur

Obec Vyšný Kazimír

Obec Pušovce

06.03.2019

Darovacia zmluva

DZ

Neuvedené

Obec Pušovce

Účastníci zmluvy

07.02.2019

Zmluva č. 2/2019 o dodávke vody z verejného vodovodu

2/2019

0,71 EUR

Monika Fedorová

Obec Pušovce

07.02.2019

Zmluva č. 3/2019 o dodávke vody z verejného vodovodu

3/2019

0,71 EUR

Ing. Helena Šinglárová

Obec Pušovce

05.02.2019

Zmluva o čiastočnom zrušení vecného bremena a Kúpna zmluva

KZ 2019

1 090,00 EUR

Obec Pušovce

Ing. Patrik Kočiščák

28.01.2019

Dodatok č. 2 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov

2

Neuvedené

Obec Pušovce

Natur - Pack, a.s.

22.01.2019

Zmluva č. 1/2019 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

Zmluva č. 1/2019

6 000,00 EUR Šesťtisíc

TJ Rozvoj Pušovce

Obec Pušovce

21.01.2019

Zmluva o poskytovaní služieb č. SKP19/01/102

SKP19/01/102

9,00 EUR Deväť eur

Obec Pušovce

Komensky, s.r.o.

17.12.2018

Zmluva č. 13/2018 o dodávke vody z verejného vodovodu

Zmluva 13/2018

0,71 EUR

Marek Eliaš

Obec Pušovce

12.12.2018

Dodatok k zmluve o poskytovaní VS

9919159363

19,99 EUR

Obec Pušovce

Slovak Telekom

21.11.2018

Zmluva č. 12/2018 o dodávke vody

12/2018

0,71 EUR Sedemdesiatjeden centov

Mária Smreková

Obec Pušovce

19.11.2018

Zmluva o poskytovaní služieb GDPR

ZoPS

142,56 EUR Stoštyridsaťdva eur 50/100

Obec Pušovce

effective energy s.r.o.

13.11.2018

Zmluva o poskytnutí audítorských služieb

ZoAS

350,00 EUR Tristopäťdesiat eur

Obec Pušovce

Ing. Marek Lipka, auditor

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: