Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
16.04.2018

Zmluva o poskytovaní služieb - Kompostáreň v obci Pušovce

2018

4 175,00 EUR Štyritisícstosedemdesiatpäť eur

Lukáš Havrila

Obec Pušovce

13.04.2018

Mandátna zmluva uzavretá podľa § 556

Mz

1 380,00 EUR Tisíctristoosemdesiat eur

Ing. Vladimír Kačmár - firma MC 44

Obec Pušovce

09.04.2018

Kúpna zmluva uzatváraná podľa § 409 nasl. zákona č. 513/1991 Zb.

Kúpna zmluva

9 600,00 EUR Deväťtisícšesťsto eur

Obec Pušovce

AGRATECH s.r.o.

09.04.2018

Kúpna zmluva uzatvorená podľa § 409 a nasl. zákona č 513/1991 Zb.

KZ

340,80 EUR Tristoštyridsať eur osemdesiat centov

Obec Pušovce

AGRO - SPIŠ s.r. Smižany

28.03.2018

Darovacia zmluva

2018

Neuvedené

Obec Pušovce

Marek Kočiščák, Alžbeta Habinová, Marek Eliaš, Miroslava Eliašová, Marek Eliaš

19.03.2018

Dohoda o zrušení a vysporiadaní podielového spoluvlastníctva

2018

Neuvedené

Anna Kordošová a Pavol Namešpetra

Obec Pušovce

20.02.2018

Rámcová kúpna zmluva

2018

Neuvedené

Obec Pušovce

ŠEVT a.s.

16.02.2018

Kúpna zmluva

2018

4 000,00 EUR Štyritisíc

Obec Pušovce

Jaroslav a Stanislav Mesarč

14.02.2018

Zmluva č. 1/2018

1/2018

6 000,00 EUR Šesťtisíc

TJ Rozvoj Pušovce

Obec Pušovce

05.12.2017

Zmluva č. 59/2017 o dodávke vody z vodovodu

59/2017

0,71 EUR Sedemdesiatjeden centov

Martin Michňák

Obec Pušovce

05.12.2017

Zmluva č. 58/2017 o dodávke vody z vodovodu

58/2017

0,71 EUR Sedemdesiatjeden centov

Radoslav Biroš

Obec Pušovce

05.12.2017

Zmluva č. 57/2017 o dodávke vody z vodovodu

57/2017

0,71 EUR Sedemdesiatjeden centov

Milan Anderko

Obec Pušovce

29.11.2017

Zmluva o dielo

105/2017

134 280,66 EUR

Obec Pušovce

Slovanet a.s.

20.11.2017

Nájomná zmluva

2/2017

0,00 EUR

Obec Pušovce

Anna Kordošová

20.11.2017

Nájomná zmluva

1/2017

0,00 EUR

Obec Pušovce

Pavol Namešpetra

08.11.2017

Mandátna zmluva

MZ

576,00 EUR Päťstosedemdesiatšesť

Obec Pušovce

VO SK, a.s.

06.11.2017

Zmluva o poradenskej a konzultačnej činnosti

ZoPaKČ

600,00 EUR Šesťsto eur

Obec Pušovce

Energia plus s.r.o.

23.10.2017

Zmluva o poskytnutí služieb

ZOPS

350,00 EUR Tristopäťdesiat

Obec Pušovce

Ing. Marek Lipka, auditor

17.10.2017

Zmluva o vydaní a používaní debených platobných kariet

VÚB

Neuvedené

Obec Pušovce

VÚB

06.09.2017

Zmluva č. 55/2017 o dodávke vody

55/2017

0,71 EUR

Marek Engeľ

Obec Pušovce

06.09.2017

Zmluva č. 54/2017 o dodávke vody

54/2017

0,71 EUR

Štefan Šimko

Obec Pušovce

06.09.2017

Zmluva č. 53/2017 o dodávke vody

53/2017

0,71 EUR

Peter Mižík

Obec Pušovce

06.09.2017

Zmluva č. 52/2017 o dodávke vody

52/2017

0,71 EUR

Ondrej Barča

Obec Pušovce

06.09.2017

Zmluva č. 51/2017 o dodávke vody

51/2017

0,71 EUR

Ladislav Lukáč

Obec Pušovce

05.09.2017

Zmluva č. 50/2017 o dodávke vody

50/2017

0,71 EUR

Branislav Pankuch

Obec Pušovce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: