Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
06.08.2020

Zmluva o termínovanom úvere č. 875/2020/UZ

875/2020/UZ

149 893,56 EUR

VÚB

Obec Pušovce

31.07.2020

Zmluva č. 8/2020-VO o dodávke vody z vodovodu

8/2020-VO

0,71 EUR

Marián Migaš

Obec Pušovce

13.07.2020

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

2020

350,00 EUR Tristopäťdesiat eur

Obec Pušovce

Ing. Marek Lipka, auditor

07.07.2020

Nájomná zmluva č. 1HM/2020-HM o nájme hrobového miesta

1HM/2020

5,00 EUR

Stanislav Kočiš

Obec Pušovce

06.07.2020

Zmluva č. 7/2020-VO o dodávke vody

7/2020-VO

0,71 EUR

Mária Petríková Giger

Obec Pušovce

24.06.2020

Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti triedeného zberu

62020

Neuvedené

Obec Pušovce

FÚRA, s.r.o.

16.06.2020

Dodatok k zmluve o poskyt. verej. služieb Ocú

2020

14,00 EUR Štrnásť

Obec Pušovce

Slovak Telekom

16.06.2020

Dodatok k zmluve o poskyt. verej. služieb MŠ

2020

14,00 EUR Štrnásť eur

Obec Pušovce

Slovak Telekom

16.06.2020

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

62020

Neuvedené

Obec Pušovce

Slovak Telekom

19.05.2020

Zmluva o dielo

Zmluva

39 874,68 EUR Tridsaťdeväťtisícosemstosedemdesiatštyritisíc eur 68 centov

Obec Pušovce

MAZAD s.r.o.

04.05.2020

Zmluva č. 5/2020-VO o dodávke vody z verejného vodovodu

5/2020-VO

0,71 EUR

Jaroslav Mesarč

Obec Pušovce

28.04.2020

Zmluva o združ. dod. zemného plynu

SC2020/109

26,50 EUR

Obec Pušovce

MET Slovakia a.s.

22.04.2020

Zmluva č. 4/2020-VO o dodávke vody z verejného vodovodu

4/2020-VO

0,71 EUR

Marek Šveda

Obec Pušovce

20.04.2020

Zmluva o združenej dodávke elektriny Oprávnenému odberateľovi zo sietí nn

SEPSI-157326

68,25 EUR

Obec Pušovce

EP ENERGY TRADING, a.s. organizačná zložka

03.04.2020

Zmluva č. 320 0286 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR

320 0286

3 000,00 EUR

Obec Pušovce

DPO SR

13.03.2020

Zmluva č. 3/2019-VO o dodávke vody z verejného vodovodu

3/2020-VO

0,71 EUR

JUDr. Juraj Namešpetra

Obec Pušovce

13.03.2020

Zmluva č. 2/2020-VO o dodávke vody

2/2020-VO

0,71 EUR

Peter Benčič

Obec Pušovce

02.03.2020

Kúpna zmluva na dodanie tovaru

KZ

Neuvedené

Obec Pušovce

VIJOFEL trade s.r.o.

20.02.2020

Dodatok č. 1/2020 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladnia s odpadmi

1/2020

90,00 EUR

Obec Pušovce

FÚRA, s.r.o.

18.02.2020

Zmluva č. 1/2020 o dodávke vody z verejného vodovodu

1/2020

0,71 EUR

Vladimír Anderko

Obec Pušovce

06.02.2020

Kúpna zmluva

1

Neuvedené

VIJOFEL trade s.r.o.

Obec Pušovce

21.01.2020

Zmluva č.1/2020 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Pušovce

1/2020

9 000,00 EUR Deväťtisíc eur

TJ Rozvoj Pušovce

Obec Pušovce

12.12.2019

Zmluva o dielo č. 1/2019

1/2019

86 440,42 EUR

LIFOSTAV, s.r.o.

Obec Pušovce

09.12.2019

Zmluva č. 11/2019-VO o dodávke vody z verejného vodovodu

11/2019-VO

0,71 EUR

Adrián Namešpetra

Obec Pušovce

02.12.2019

Zmluva o dielo

2019

214 150,70 EUR Dvestoštrnásťtisícstopäťdesiat eur sedemdesiat centov

PLANGAS-TRANS s.r.o.

Obec Pušovce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: