Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
28.01.2019

Dodatok č. 2 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov

2

Neuvedené

Obec Pušovce

Natur - Pack, a.s.

22.01.2019

Zmluva č. 1/2019 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

Zmluva č. 1/2019

6 000,00 EUR Šesťtisíc

TJ Rozvoj Pušovce

Obec Pušovce

21.01.2019

Zmluva o poskytovaní služieb č. SKP19/01/102

SKP19/01/102

9,00 EUR Deväť eur

Obec Pušovce

Komensky, s.r.o.

17.12.2018

Zmluva č. 13/2018 o dodávke vody z verejného vodovodu

Zmluva 13/2018

0,71 EUR

Marek Eliaš

Obec Pušovce

12.12.2018

Dodatok k zmluve o poskytovaní VS

9919159363

19,99 EUR

Obec Pušovce

Slovak Telekom

21.11.2018

Zmluva č. 12/2018 o dodávke vody

12/2018

0,71 EUR Sedemdesiatjeden centov

Mária Smreková

Obec Pušovce

19.11.2018

Zmluva o poskytovaní služieb GDPR

ZoPS

142,56 EUR Stoštyridsaťdva eur 50/100

Obec Pušovce

effective energy s.r.o.

13.11.2018

Zmluva o poskytnutí audítorských služieb

ZoAS

350,00 EUR Tristopäťdesiat eur

Obec Pušovce

Ing. Marek Lipka, auditor

29.10.2018

Zmluva č. 11/2018 o dodávke vody

11/2018

0,71 EUR Sedemdesiatjeden centov

Peter Belušák

Obec Pušovce

19.10.2018

Zmluva o dielo

ZoD

14 958,95 EUR Štrnásťtisícdeväťstopäťdesiatosem eur deväťdesiatpäť centov

Obec Pušovce

PLANGAS-TRANS s.r.o.

01.10.2018

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb

9919158444

14,00 EUR

Obec Pušovce

Slovak Telekom

01.10.2018

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb

9919159363

20,00 EUR Dvadsať

Obec Pušovce

Slovak Telekom

01.10.2018

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb

9919158398

14,00 EUR Štrnásť

Obec Pušovce

Slovak Telekom

20.09.2018

Zmluva o dielo

92018

35 400,00 EUR

Ing. Dušan Majerník - MAGSTAV

Obec Pušovce

17.09.2018

Rámcová kúpna zmluva na dodávky ovocia školským a predškolským zariadeniam

RKZ1

Neuvedené

Obec Pušovce

GAS Familia, s.r.o.

17.09.2018

Rámcová kúpna zmluva na dodávky ovocia školským a predškolským zariadeniam

RKZ

Neuvedené

Obec Pušovce

GAS Familia, s.r.o.

03.09.2018

Dodatok č 1 k Mandátnej zmluve zo dňa 13.04.2018

Dodatok č. 1

Neuvedené

Ing. Vladimír Kačmár - firma MC 44

Obec Pušovce

31.08.2018

Kúpna zmluva na dodanie tovaru

KZ na dodanie

Neuvedené

Obec Pušovce

Martin Mikula - MARKO

27.07.2018

Kúpna zmluva

2018

3 282,00 EUR

Obec Pušovce

Jaroslav, Stanislav a Slavomír Mesarčoví

19.07.2018

Zmluva č. 10/2018 o dodávke vody z verejného vodovodu

10/2018

0,71 EUR

František Vojtek

Obec Pušovce

19.07.2018

Zmluva o dodávke vody z vodovodu

9/2018

0,71 EUR

Pavol Mihalčík

Obec Pušovce

08.06.2018

Zmluva č. 8/2018 o dodávke vody

8/2018

0,71 EUR

Milan Guľa

Obec Pušovce

01.06.2018

Zmluva č. 7/2018 o dodávke vody z verejného vodovdou

7/2018

0,71 EUR

Helena Gregová

Obec Pušovce

01.06.2018

Zmluva č. 6/2018 o dodávke vody z verejného vodovodu

6/2018

0,71 EUR

Mária Eliašová

Obec Pušovce

01.06.2018

Zmluva č. 5/2018 o dodávke vody z verejného vodovodu

5/2018

0,71 EUR

Stanislav Kočiš

Obec Pušovce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: