Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
20.11.2017

Nájomná zmluva

1/2017

0,00 EUR

Obec Pušovce

Pavol Namešpetra

08.11.2017

Mandátna zmluva

MZ

576,00 EUR Päťstosedemdesiatšesť

Obec Pušovce

VO SK, a.s.

06.11.2017

Zmluva o poradenskej a konzultačnej činnosti

ZoPaKČ

600,00 EUR Šesťsto eur

Obec Pušovce

Energia plus s.r.o.

23.10.2017

Zmluva o poskytnutí služieb

ZOPS

350,00 EUR Tristopäťdesiat

Obec Pušovce

Ing. Marek Lipka, auditor

17.10.2017

Zmluva o vydaní a používaní debených platobných kariet

VÚB

Neuvedené

Obec Pušovce

VÚB

06.09.2017

Zmluva č. 55/2017 o dodávke vody

55/2017

0,71 EUR

Marek Engeľ

Obec Pušovce

06.09.2017

Zmluva č. 54/2017 o dodávke vody

54/2017

0,71 EUR

Štefan Šimko

Obec Pušovce

06.09.2017

Zmluva č. 53/2017 o dodávke vody

53/2017

0,71 EUR

Peter Mižík

Obec Pušovce

06.09.2017

Zmluva č. 52/2017 o dodávke vody

52/2017

0,71 EUR

Ondrej Barča

Obec Pušovce

06.09.2017

Zmluva č. 51/2017 o dodávke vody

51/2017

0,71 EUR

Ladislav Lukáč

Obec Pušovce

05.09.2017

Zmluva č. 50/2017 o dodávke vody

50/2017

0,71 EUR

Branislav Pankuch

Obec Pušovce

05.09.2017

Zmluva č. 49/2017 o dodávke vody

49/2017

0,71 EUR

Ján Majerník

Obec Pušovce

31.07.2017

Zmluvá č. 48/2017 o dodávke vody

48/2017

0,71 EUR

Ján Varga

Obec Pušovce

31.07.2017

Zmluva č. 47/2017 o dodávke vody

47/2017

0,71 EUR

Ján Migaš

Obec Pušovce

19.07.2017

Zmluva č. 46/2017 o dodávke vody

46/2017

0,71 EUR

Miloš Mazur

Obec Pušovce

18.07.2017

Zmluva č. 45/2017 o dodávke vody

45/2017

0,71 EUR

Mgr. Jozef Maťaš

Obec Pušovce

04.07.2017

Zmluva č. 1/2017 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce na rok 2017

2/2017

600,00 EUR Šesťsto

Rímskokatolícka cirkev

Obec Pušovce

29.06.2017

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

200,00 EUR Dvesto

MOAD, s.r.o.

Obec Pušovce

26.06.2017

Rámcová kúpna zmluva na dodávky ovocia

RKZ

0,00 EUR

Obec Pušovce

GAS Familia, s.r.o.

23.06.2017

Rámcová kúpna zmluva na dodávky ovocia školským a predškolským zariadeniam

RKZ

Neuvedené

Obec Pušovce

GAS Familia, s.r.o.

09.06.2017

Kúpna zmluva podľa zák. č. 40/1964 Zb. OZ

KZ

1 000,00 EUR Tisíc eur

Architecture and desing studio, s.r.o.

Obec Pušovce

09.06.2017

Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta

2/2017

3,00 EUR Tri eura

Miroslav Anderko

Obec Pušovce

23.05.2017

Zmluva o podmienkach rozšírenia disribučnej siete

1000500417

540,00 EUR

Obec Pušovce

Distribúcia SPP

12.05.2017

Zmluva č. 44/2017 o dodávke vody

44/2017

0,71 EUR

Sylvia Migašová

Obec Pušovce

03.05.2017

Zmluva č. 43/2017 o dodávke vody

43/2017

0,71 EUR

Pavol Lukáč

Obec Pušovce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: