Navigácia

Obsah

 

 

Čestné vyhlásenie

čestné vyhlásenie.pdf Stiahnuté: 44x | 12.12.2019

Návrh na vydanie rozhod. o umiestnení stavby

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby.pdf Stiahnuté: 36x | 12.12.2019

Návrh na vydanie rozhodnutia o využívaní stavby

Návrh na vydanie rozhodnutia o využívaní územia.pdf Stiahnuté: 28x | 12.12.2019

Návrh na vydanie rozhodnutia v chránenej oblasti

Návrh na vydanie rozhodnutia o chránenej časti krajiny.pdf Stiahnuté: 31x | 12.12.2019

Návrh na vyvlastnenie stavby

Návrh na vyvlastnenie.pdf Stiahnuté: 34x | 12.12.2019

Návrh na zmenu rozhodnutia v chránenej oblasti

Návrh na zmenu rozhodnutia o chránenej časti krajiny.pdf Stiahnuté: 30x | 12.12.2019

Návrha na vydanie kolaudačného rozhodnutia

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia (2).pdf Stiahnuté: 34x | 12.12.2019

Ohlásenie drobnej stavby

Ohlásenie drobnej stavby.pdf Stiahnuté: 38x | 12.12.2019

Ohlásenie drobnej stavby - plyn. prípojka

Ohlásenie drobnej stavby – plynová prípojka.pdf Stiahnuté: 33x | 12.12.2019

Ohlásenie odstránenia drobnej stavby

Ohlásenie odstránenia drobnej stavby.pdf Stiahnuté: 31x | 12.12.2019

Ohlásenie odstránenia informačného reklamného propagačného zariadenia

Ohlásenie odstránenia informačného reklamného propagačného zariadenia.pdf Stiahnuté: 37x | 12.12.2019

Ohlásenie stavebných úprav (udržiavacích prác)

Ohlásenie stavebných úprav (udržiavacích prác).pdf Stiahnuté: 33x | 12.12.2019

Ohlásenie zmeny v užívaní stavby a žiadosť o jej povolenie

Ohlásenie zmeny v užívaní stavby a žiadosť o jej povolenie.pdf Stiahnuté: 30x | 12.12.2019

Oznámenie o napojení na obecnú kanalizáciu

Oznámenie o napojení na obecnú kanalizáciu.pdf Stiahnuté: 32x | 12.12.2019

Potvrdenie od zamestnávateľa ku KO

potvrdenie zamestnávateľa.rtf Stiahnuté: 848x | 04.11.2014

Žiadosť o dodatočné povolenie stavby

Žiadosť o dodatočné povolenie stavby.pdf Stiahnuté: 32x | 12.12.2019

Žiadosť o odhlásenie psa z evidencie

ziadost_o_odhlasenie_psa_z_evidencie.odt Stiahnuté: 463x | 04.11.2014

Žiadosť o overenie pasportu stavby

Žiadosť o overenie pasportu stavby .pdf Stiahnuté: 102x | 12.12.2019

Žiadosť o povolenie informačného (reklamného, propagačného) zariadenia

Žiadosť o povolenie informačného (reklamného, propagačného) zariadenia.pdf Stiahnuté: 31x | 12.12.2019

Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby

Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby.pdf Stiahnuté: 34x | 12.12.2019

Stránka