Navigácia

Obsah

ROZHODNUTIE PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY zo 6. júla 2018 o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí, súbor na stiahnutie:

OSO2018_z.z1_1pdf

Zákon č. 180/2014 Z. z. z 29. mája 2014 o podmienkach výkonu volebného práva, súbor na stiahnutie:

Zákon č. 180/2014 Z.Z. o podmienkach výkonu volebného práva

Informácia pre voliča, súbor na stiahnutie:

Informácia o práve voliť

Informácie pre politické strany, súbor na stiahnutie:

Informácie pre politické strany 

Informácie pre nezávislých kandidátov, súbor na stiahnutie:

Informácia pre nezávislých kandidátov 

Vyhlásenie nezávislého kandidáta pre voľby starostu obce - primátora mesta - starostu mestskej časti, súbor na stiahnutie:

Vyhlásenie pre voľby starostu obce

Podpisová listina na podporu kandidatúry pre nezávislého kandidáta na starostu obce - primátora mesta - starostu mestskej časti, súbor na stiahnutie:

Podpisová listina pre voľby starostu obce 

Podpisová listina na podporu kandidatúry nezávislého kandidáta pre voľby do Obecného - Mestského - Miestneho zastupiteľstva , súbor na stiahnutie:

Podpisová listina pre voľby do obecného zastupiteľstva

Vyhlásenie nezávislého kandidáta pre voľby do Obecného - Mestského - Miestneho zastupiteľstva, súbor na stiahnutie:

Vyhlásenie pre voľby do obecného zastupiteľstva

Kandidátna listina nezávislého kandidáta pre voľby starostu obce - primátora mesta - starostu mestskej časti, súbor na stiahnutie:

Kandidátna listina pre voľby starostu obce

Kandidátna listina nezávislého kandidáta pre voľby do Obecného - Mestského - Miestneho zastupiteľstva, súbor na stiahnutie:

Kandidátna listina pre voľby do obecného zastupiteľstva