Arrow

Objednávky

Dátum zverejnenia Číslo objednávky
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
10. 8. 2022

08/08/2022

Matričné tlačivá

40,20 EUR

Centrum polygrafických služieb

Obec Pušovce

10. 8. 2022

7/2022

Opätovné posúdenie odkázanosti na sociálnu službu Mária Mesarčová

60,00 EUR

Partnerstvo sociálnej inklúzie subregiónu Šariš, o.z.

Obec Pušovce

11. 5. 2022

6/2022

Vybudovanie verejného osvetlenia v časti IBV 28 RD.

5 836,44 EUR

PROENERGS, s.r.o.

Obec Pušovce

9. 5. 2022

5/2022

Vykonanie revízie el. inštalácie a el. zariadenia včetne bleskozvodov v MŠ a ZŠ.

552,00 EUR

MMstav, s.r.o.

Obec Pušovce

10. 3. 2022

4/2022

Dlažba DAK44271 45x45 Dlažba Terramix MMKV Bianco 7x28

3 011,88 EUR

KERAMIKA BOHATA, s.r.o.

Obec Pušovce

4. 3. 2022

3/2022

Služby vo verejnom obstarávaní na zákazke Zberný dvor v obci Pušovce

1 430,00 EUR

TODO s.r.o.

Obec Pušovce

10. 2. 2022

2/2022

Služby vo VO na zákazke Zberný dvor v obci Pušovce, časť: Projektová dokumentácia

110,00 EUR Stodesať eur

TODO s.r.o.

Obec Pušovce

12. 1. 2022

1/2022

Služby vo verejnom obstarávaní podľa cenovej ponuky

840,00 EUR Osmestoštyridsať eur

TANOT s.r.o.

Obec Pušovce

28. 9. 2021

6/2021

Dodávka a montáž čiarovania na multifunkčnom ihrisku

2 171,52 EUR Dvetisícstosedemdesiatjeden eur päťdesiatdva centov

maos, s.r.o.

Obec Pušovce

1. 7. 2021

5/2021

VO na stavebné práce k projektu: využitie tepelného čerpadla pre vykurovanie budovy OcÚ

600,00 EUR Šesťsto eur

Mgr. Ľubica Straková

Obec Pušovce

3. 6. 2021

4/2021

Zemné práce na MK pri cintoríne

50,00 EUR Päťdesiat eur

Pastel spol. s.r.o.

Obec Pušovce

31. 5. 2021

3/2021

Vypracovanie PD na stavbu Využitie tepelného čerpadla pre vykurovanie budovy OcÚ

1 200,00 EUR Tisícdvesto eur

Ing. Ján Šlosár

Obec Pušovce

28. 5. 2021

1/2021

VO na stavebný dozor v rámci zákazky Vodozadržné opatrenia v obci Pušovce

100,00 EUR Sto eur

PhDr. Andrea kmecová

Obec Pušovce

30. 11. 2020

98/20/2922

Skladové okná

1 248,90 EUR

TT HOLDING, a.s.

Obec Pušovce

27. 11. 2020

4/200

Manažment projektu Rekonštrukcia oddychovej zóny v obci Pušovce

3 000,00 EUR Tritisíc

Ing. Vladimír Uram

Obec Pušovce

20. 10. 2020

3/2020

Ochranné pomôcky pre testovanie COVID 19

181,92 EUR

Ing. Ladislav Kokoška CSc. - GMB

Obec Pušovce

21. 2. 2020

2/2020

Posudok Mária Žarnayová

60,00 EUR

Partnerstvo sociálnej inklúzie subregiónu Šariš, o.z.

Obec Pušovce

14. 1. 2020

1/2020

Tlačiareň Versalink C7025

1 980,00 EUR

Next Team, s.r.o.

Obec Pušovce

5. 6. 2018

3/2018

Revízia plynových spotrebičov

150,00 EUR

Ing. Ján Neščivara

Obec Pušovce

15. 2. 2018

2/2018

Výrub 2 ks lipa na miestnom cintoríne.

220,00 EUR Dvestodvadsať

Zdeněk Beneš

Obec Pušovce

8. 1. 2018

1/2018

Traktorová kosačka

2 977,60 EUR Dvetisíc

Mountfield SK, s.r.o.

Obec Pušovce

2. 10. 2017

3/2017

Príprava stavebných plôch pred pokládkou asfaltu.

2 300,00 EUR Dvetisíctristo

Cina Miroslav - SOFTLIFE

Obec Pušovce

23. 8. 2017

2/2017/S

Krytina na prístrešok do MŠ

274,21 EUR

D.I.O.S.SK

Obec Pušovce

16. 2. 2017

1/2017

Projektová dokumentácia UP pri OcÚ

1 000,00 EUR

Ing. Peter Biroš

Obec Pušovce

23. 12. 2016

10/2016

Zábradlie na cintorín

500,00 EUR

Marek Migaš

Obec Pušovce

21. 7. 2016

9/2016

Vypracovanie relevantnej štúdie.

700,00 EUR

Real Style, s.r.o.

Obec Pušovce

7. 6. 2016

159599022

Laserová tlačiareň

260,13 EUR

Alza.cz a.s.

Obec Pušovce

24. 5. 2016

7/2016

Stravné lístky

840,00 EUR

LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.

Obec Pušovce

19. 5. 2016

6/2016

Revízia el. inštalácie a zariadenia vrátane, bleskozvodov v MŠ a ZŠ

300,00 EUR

EkoSem

Obec Pušovce

11. 3. 2016

5/2016

Materiál na cintorín

1 500,00 EUR

MAZAD - Marián Maňkoš

Obec Pušovce

11. 3. 2016

4/2016

Úprava cintorína

3 000,00 EUR

PLANGAS-TRANS s.r.o.

Obec Pušovce

1. 3. 2016

3/2016

Stravné lístky

0,00 EUR

LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.

Obec Pušovce

26. 2. 2016

2/2016

Notebook

320,00 EUR

Alza.cz a.s.

Obec Pušovce

5. 1. 2016

1/2016

Stravné lístky

792,00 EUR

LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.

Obec Pušovce

8. 12. 2015

18/2015

Energetický audit OcÚ

1 918,00 EUR

EVECO s.r.o.

Obec Pušovce

7. 12. 2015

17/2015

Oprava vodovodu

0,00 EUR

Gasmonta Vranou n/Topľou

Obec Pušovce

30. 9. 2015

16/2015

Projekt energetickej hospodárnosti budovy OcÚ

900,00 EUR

Ing. Peter Biroš

Obec Pušovce

9. 9. 2015

15/2015

Vypracovanie PHSR

520,00 EUR

Stredoeurópska agentúra pre rozvojové projekty, oz

Obec Pušovce

30. 7. 2015

14/2015

Projekt dočasného dopravného značenia

360,00 EUR

Ľubomíra Grošaftová

Obec Pušovce

22. 6. 2015

13_2015

Výkopové práce na oprave vodovodu

0,00 EUR

MAZAD - Marián Maňkoš

Obec Pušovce

22. 6. 2015

12_2015

Oprava vodovodu

450,00 EUR

Gasmonta Vranou n/Topľou

Obec Pušovce

22. 6. 2015

11_2015

Prepych popod cestou

290,00 EUR

Kalep

Obec Pušovce

12. 6. 2015

10_2015

Projekt kamerového systému obce Pušovce

200,00 EUR

Ing. Cyril Tuhrin - CT MONT

Obec Pušovce

13. 5. 2015

9_2015

Oprava čerpadla na vodovod

60,00 EUR

PUMPEG, s.r.o.

Obec Pušovce

13. 5. 2015

8/2015

Oprava kopírovacieho stroja

0,00 EUR

Ivan Bondra TelcoB

Obec Pušovce

7. 5. 2015

7_2015

Palivová nádrž na kosačku

63,70 EUR

Mountfield SK, s.r.o.

Obec Pušovce

7. 5. 2015

9563

Benzínová kosačka, Motorový krovinorez

380,87 EUR

HAUSMARKET

Obec Pušovce

17. 3. 2015

6/2015

Čistenie potoka

0,00 EUR

MAZAD - Marián Maňkoš

Obec Pušovce

23. 2. 2015

5/2015

Kancelárska zostava

250,00 EUR

Ľuboš Migaš

Obec Pušovce

2. 2. 2015

4_2015

Kancelárska zostava

450,00 EUR

Ľuboš Migaš

Obec Pušovce

2. 2. 2015

3_2015

Výroba a montáž mreží na okná OcÚ

220,00 EUR

Marek Krištof

Obec Pušovce

27. 1. 2015

2/2015

Smetné nádoby

460,80 EUR

FEREX, s.r.o.

Obec Pušovce

23. 1. 2015

1/2015

Objednávka tlačív

22,51 EUR

CONNECT

Obec Pušovce

3. 11. 2014

9/2014

Oprava gamatky v kultúrnom dome a základnej škole

0,00 EUR

Plynoma - Marek Matej

Obec Pušovce

3. 11. 2014

8/2014

Revízia plynových kotlov a gamatiek

0,00 EUR

Plynoma - Marek Matej

Obec Pušovce

29. 7. 2014

7a/2014

Vypracovanie energetického certifikátu

280,00 EUR

Ing. Juraj Platko

Obec Pušovce

22. 7. 2014

7/2014

Vytýčenie sietí

0,00 EUR

Slovak Telekom

Obec Pušovce

9. 7. 2014

6/2014

Vyznačenie distribučných sietí SPP

0,00 EUR

Distribúcia SPP

Obec Pušovce

6. 6. 2014

5/2014

Báger JCB 4CX na výkopové práce

0,00 EUR

TIMOTHY, s.r.o.

Obec Pušovce

27. 3. 2014

4/2014

Vývoz veľkokapacitných kontajnerov

0,00 EUR

ORIM EXTRA PLUS, s.r.o.

Obec Pušovce

20. 3. 2014

3/2014

Vypracovanie POH na kľúč

135,00 EUR

Real Style, s.r.o.

Obec Pušovce

25. 2. 2014

2/2014

Plastové nádoby 120l

468,00 EUR

FEREX, s.r.o.

Obec Pušovce

10. 1. 2014

1/2014

Znalecký posudok

0,00 EUR

Ing. Marián Viňanský

Obec Pušovce

6. 11. 2013

9/2013

Vitrína 100x70x9 so stojanom

505,00 EUR

TERA sport - Müller, s.r.o.

Obec Pušovce

24. 10. 2013

8/2013

Tovar podľa cenovej ponuky

0,00 EUR

UNISTAV, s.r.o.

Obec Pušovce

23. 5. 2013

7/2013

Revízia plynového kotla, vedenia a tlakovej nádoby

0,00 EUR

Plynoma - Marek Matej

Obec Pušovce

22. 5. 2013

6/2013

Revízia elektroinštalácie

0,00 EUR

EKO SEM - Seman

Obec Pušovce

21. 5. 2013

5/2013

Vytýčenie trás telekom. vedenia

0,00 EUR

Slovak Telekom

Obec Pušovce

21. 5. 2013

4a/2013

Vytýčenie križovania trás vedenia plynu

0,00 EUR

Distribúcia SPP

Obec Pušovce

2. 4. 2013

4/2013

Objednávka na združenú dodávku elektriny/plynu

0,00 EUR

Komunal Energy, s.r.o.

Obec Pušovce

25. 3. 2013

3a/2013

Maliarske a netieračské práce

0,00 EUR

STAMAL - František Dreveňak

Obec Pušovce

14. 3. 2013

3/2013

Objednávka daňových tlačív

13,60 EUR

Alfa print, s.r.o.

Obec Pušovce

11. 1. 2013

2/2013

Súbor geodetických a popisných informácií

0,00 EUR

KATASTER Prešov

Obec Pušovce

8. 1. 2013

1/2013

Plastové nádoby

432,50 EUR

MEVA-SK, s.r.o.

Obec Pušovce

27. 8. 2012

12/2012

Báger JCB na výkopové práce

0,00 EUR

MAZAD - Marián Maňkoš

Obec Pušovce

16. 8. 2012

11/2012

Rozbor vody

0,00 EUR

RÚVZ

Obec Pušovce

16. 8. 2012

10/2012

Športové poháre

94,90 EUR

Centrum šport. potrieb - Marcela Krajňáková

Obec Pušovce

16. 8. 2012

9/2012

Písacia súprava

54,80 EUR

KIK TEXTIL A NON-FOOD, s.r.o.

Obec Pušovce

16. 8. 2012

8/2012

Topvar kofoly 50l sud

41,00 EUR

INVEST EXTRA, s.r.o.

Obec Pušovce

16. 8. 2012

7/2012

Športové potreby na športový deň

234,00 EUR

ŠPORT - Viktor Mirkala

Obec Pušovce

16. 8. 2012

6/2012

RPM hrnček mix

35,00 EUR

BELINEA TRADE, s.r.o.

Obec Pušovce

16. 8. 2012

5/2012

Dekorácia v skle

21,00 EUR

EURO-ONE, s.r.o.

Obec Pušovce

16. 8. 2012

4/2012

Dekorácia v skle

4,00 EUR

EURO-ONE, s.r.o.

Obec Pušovce

10. 7. 2012

3/2012

Báger JCB na výkopové práce

0,00 EUR

MAZAD - Marián Maňkoš

Obec Pušovce

22. 2. 2012

2/2012

Báger JCB na výkopové práce

0,00 EUR

MAZAD - Marián Maňkoš

Obec Pušovce

22. 2. 2012

1/2012

Geodetické a popisné údaje

0,00 EUR

Správa katastra

Obec Pušovce

9. 11. 2011

10/2011

Vytýčenie distribučných sietí

0,00 EUR

SPP, a.s.

Obec Pušovce

21. 10. 2011

9/2011

Smetné nádoby 110l

216,00 EUR

FÚRA, s.r.o.

Obec Pušovce

30. 7. 2011

8/2011

Výroba šatníkov pre MŠ

1 615,00 EUR

STOLÁRSTVO Pavol Vojtek

Obec Pušovce

28. 4. 2011

marec 2011

Objednávky za marec 2011

4 216,64 EUR

Rôzni

Obec Pušovce

10. 2. 2011

február 2011

Objednávky za február 2011

4 650,05 EUR

Rôzni

Obec Pušovce

1. 2. 2011

január 2011

Výkopové práce pri oprave vodovodu

354,60 EUR

MAZAD - Marián Maňkoš

Obec Pušovce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Sviatok

Meniny má Mojmír, Eusébius, Mojtech, Eusébia

Zajtra má meniny Marcela

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Natur-Pack

Natur pack

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 1
DNES: 108
TÝŽDEŇ: 1341
CELKOM: 311459

Zostaňte s nami v kontakte ...

 • 524

  obyvateľstvo

 • 1352

  1. písomná zmienka

 • 330m.n.m.

  nadmorská výška

 • ZŠ a MŠ

  ZŠ a MŠ

 • DHZ

  DHZ

 • Poľovnícke združenie

  Poľovnícke združenie

 • TJ Rozvoj Pušovce

  TJ Rozvoj Pušovce

 • Mikroregión Haľagoš

  Mikroregión Haľagoš