Navigácia

Obsah

Obecný úrad Pušovce

Vitajte na nových stránkach obce Pušovce

Pušovce ležia na južnom okraji Nízkych Beskýd, v hornej časti údolia východného prítoku Sekčova a Topli v nadmorskej výške okolo 330 m. n. m.

Obec má v súčasnosti 524 obyvateľov.

Adresa:                              Telefón:

Obecný úrad Pušovce     051 7997710

Pušovce 14                        +421902920912

082 14 Pušovce

Fax:                             e-mail:

0517997710            obecpusovce@gmail.com

Starosta obce: Ján Namešpetra

Telefón: +421911789088


 

Oznam.

SAD Prešov oznamuje občanom, že od 23.03.2020 budú autobusy premávať v prázdninovom režime.

Dôležitý oznam.

Obecný úrad oznamuje občanom, že dňom 16.03.2020 bude obecný úrad pracovať v obmedzenom režime. Stránkové dni pre verejnosť sú od 8,00 do 10,00 hod. Žiadosti na vybavenie posielať emailom, alebo vhadzovať do schránky pred obecným úradom. Žiadame občanov, aby v maximálnej miere obmedzili osobnú návštevu obecného úradu. Obecný úrad nebude vyhlasovať ambulantný predaj.

 

Všetky potrebné informácie o odpadoch, triedení odpadov a harmonogram nájdete v časti Oznamy o nakladaní s kom. odpadom. Stojí to za pozornosť.  Nájdete tam aj leták o zbere, separácii a recyklácii použitých batérií a akumulátorov.

Informácie GDPR tu: Informácie o ochrane osobných údajov

 

Výsledky volieb 2020 tuVýsledky volieb 2020 

 

Výpočet vytriedeného KO tu: Výpočet vytriedenia KO za rok 2019

 

Dôležitý oznam pre chovateľov ošípaných

Oznam pre chovateľov ošípaných

Postup registrácie

Oznam

prevádzka pohrebiska - usmernenie:

tu ku stiahnutiu