Navigácia

Obsah

Dodatok č. 4 k VZN o dani z nehnuteľnosti Stiahnuté: 189x | 09.12.2019

Návrh - VZN č.3/2011 Stiahnuté: 887x | 12.11.2014

Návrh dodatku č. 3 k VZN o dani z nehnuteľnosti Stiahnuté: 338x | 05.12.2017

Návrh VZN č. 1/2015 o určení pravidiel predaja Stiahnuté: 432x | 13.04.2015

Návrh VZN č. 2/2019 o určení výšky príspevku Stiahnuté: 171x | 07.08.2019

Návrh VZN č. 4/2016 overejnom vodovode Stiahnuté: 399x | 23.11.2016

Sadzobník správnych poplatkoch - návrh Stiahnuté: 543x | 12.11.2014

Schválený dodatok č. 3 k VZN o dani z nehnuteľnosti Stiahnuté: 357x | 05.12.2017

VZN - Prevádzkový poriadok pohrebiska Pušovce Stiahnuté: 508x | 12.11.2014

VZN č .2/2008 Stiahnuté: 524x | 12.11.2014

VZN č .2/2011 Stiahnuté: 449x | 12.11.2014

VZN č 5/2016 o určení výšky dotácie pre MŠ Stiahnuté: 360x | 27.12.2016

VZN č. 1/2011 Stiahnuté: 458x | 12.11.2014

VZN č. 1/2015 o určení pravidiel predaja Stiahnuté: 455x | 30.04.2015

VZN č. 1/2016 o určení miesta a času zápisu Stiahnuté: 688x | 15.08.2016

VZN č. 1/2018 o zriadení ŠKD Stiahnuté: 324x | 31.08.2018

VZN č. 2/2016 o prevádzke pohrebiska Stiahnuté: 745x | 15.08.2016

VZN č. 2/2019 o určení nákladov na ŠKD Stiahnuté: 192x | 04.09.2019

VZN č. 3/2016 o nakladaní s kom. odpadmi Stiahnuté: 349x | 15.08.2016

VZN č. 3/2019 o opatrovateľskej službe Stiahnuté: 162x | 02.01.2020

Stránka