Navigácia

Obsah

Dodatok č. 4 k VZN o dani z nehnuteľnosti Stiahnuté: 132x | 09.12.2019

Návrh - VZN č.3/2011 Stiahnuté: 840x | 12.11.2014

Návrh dodatku č. 3 k VZN o dani z nehnuteľnosti Stiahnuté: 287x | 05.12.2017

Návrh VZN č. 1/2015 o určení pravidiel predaja Stiahnuté: 396x | 13.04.2015

Návrh VZN č. 2/2019 o určení výšky príspevku Stiahnuté: 129x | 07.08.2019

Návrh VZN č. 4/2016 overejnom vodovode Stiahnuté: 350x | 23.11.2016

Sadzobník správnych poplatkoch - návrh Stiahnuté: 491x | 12.11.2014

Schválený dodatok č. 3 k VZN o dani z nehnuteľnosti Stiahnuté: 307x | 05.12.2017

VZN - Prevádzkový poriadok pohrebiska Pušovce Stiahnuté: 444x | 12.11.2014

VZN č .2/2008 Stiahnuté: 454x | 12.11.2014

VZN č .2/2011 Stiahnuté: 395x | 12.11.2014

VZN č 5/2016 o určení výšky dotácie pre MŠ Stiahnuté: 332x | 27.12.2016

VZN č. 1/2011 Stiahnuté: 402x | 12.11.2014

VZN č. 1/2015 o určení pravidiel predaja Stiahnuté: 419x | 30.04.2015

VZN č. 1/2016 o určení miesta a času zápisu Stiahnuté: 613x | 15.08.2016

VZN č. 1/2018 o zriadení ŠKD Stiahnuté: 278x | 31.08.2018

VZN č. 2/2016 o prevádzke pohrebiska Stiahnuté: 679x | 15.08.2016

VZN č. 2/2019 o určení nákladov na ŠKD Stiahnuté: 141x | 04.09.2019

VZN č. 3/2016 o nakladaní s kom. odpadmi Stiahnuté: 308x | 15.08.2016

VZN č. 3/2019 o opatrovateľskej službe Stiahnuté: 107x | 02.01.2020

Stránka