Navigácia

Obsah

Návrh - VZN č.3/2011 Stiahnuté: 694x | 12.11.2014

Návrh dodatku č. 3 k VZN o dani z nehnuteľnosti Stiahnuté: 130x | 05.12.2017

Návrh VZN č. 1/2015 o určení pravidiel predaja Stiahnuté: 294x | 13.04.2015

Návrh VZN č. 2/2019 o určení výšky príspevku Stiahnuté: 7x | 07.08.2019

Návrh VZN č. 4/2016 overejnom vodovode Stiahnuté: 198x | 23.11.2016

Sadzobník správnych poplatkoch - návrh Stiahnuté: 290x | 12.11.2014

Schválený dodatok č. 3 k VZN o dani z nehnuteľnosti Stiahnuté: 147x | 05.12.2017

VZN - Prevádzkový poriadok pohrebiska Pušovce Stiahnuté: 292x | 12.11.2014

VZN č .2/2008 Stiahnuté: 287x | 12.11.2014

VZN č .2/2011 Stiahnuté: 257x | 12.11.2014

VZN č 5/2016 o určení výšky dotácie pre MŠ Stiahnuté: 193x | 27.12.2016

VZN č. 1/2011 Stiahnuté: 270x | 12.11.2014

VZN č. 1/2015 o určení pravidiel predaja Stiahnuté: 293x | 30.04.2015

VZN č. 1/2016 o určení miesta a času zápisu Stiahnuté: 310x | 15.08.2016

VZN č. 1/2018 o zriadení ŠKD Stiahnuté: 82x | 31.08.2018

VZN č. 2/2016 o prevádzke pohrebiska Stiahnuté: 450x | 15.08.2016

VZN č. 2/2019 o určení nákladov na ŠKD Stiahnuté: 5x | 04.09.2019

VZN č. 3/2016 o nakladaní s kom. odpadmi Stiahnuté: 168x | 15.08.2016

VZN č. 4/2016 o verejnom vodovode Stiahnuté: 249x | 27.12.2016

VZN o dani a poplatkoch na rok 2013 - návrh Stiahnuté: 276x | 12.11.2014

Stránka