Navigácia

Obsah

História

 

Pušovce ležia na južnom okraji Nízkych Beskýd, v hornej časti údolia východného prítoku Sekčova a Topli v nadmorskej výške okolo 330 m. n. m. Mierne zvlnený pahorkatinný povrch odlesneného chotára tvoria horniny bradlového pásma štvrtohorné svahové hliny. Cez obec preteká potok Ladianka. Od polovice 13. storočia patril pušovský majetok zemanovi Germanovi ako súčasť chmeľoveckých majetkov. Jedným z chmeľoveckých zemanov na prelome 13.a 14. storočia bol aj zeman menom Puš. Patrila mu časť chmeľoveckého majetku, na ktorom si vybudoval obydlie a nové sídlisko dostalo názov odvodený od jeho mena.

Prvý doklad o ňom je z roku 1352. Obec je doložená z roku 1352 ako Komlos alebo Pousfalva, neskôr ako Posfalua (1427), Possowcze (1876), Pušovce (1920); maďarsky Pósfalu.

V 14. storočí sa tu postupne usadili aj sedliacke domácnosti. V roku 1427 ich bolo sedem. Neskôr väčšina sedliakov pozemky stratila a upadla medzi želiarov. V roku 1600 sídlisko pozostávalo z deviatich obývaných poddanských domov a jednej až dvoch kúrií tunajších zemanov. Koncom 16. storočia boli Pušovce malou dedinou. Od 17. po 19. storočie patrili Pušovce Sztankayovcom. V roku 1787 mala obec už 24 domov a 154 obyvateľov, ktorí boli roľníci.

Po roku 1918 sa zamestnanie obyvateľstva nezmenilo. JRD (Jednotné roľnícke družstvo bolo založené v roku 1960 a v roku 1964 bolo zlúčené s JRD Čelovce a Šarišská Trstená a v roku 1967 bolo pričlenené k JRD Proč. Časť obyvateľstva pracovala v priemyselných podnikoch Prešova.

Zdroj: Vlastivedný slovník obcí na Slovensku, 2. časť

 

Samosprávny kraj

Prešovský

Okres

Prešov

Región

Haľagoš

IČO

00327654

Počet obyvateľov

524

Rozloha

4,370 km

Prvá písomná zmienka

1352

Chronológia rozvoja obce

1812 -  postavený rímskokatolícky kostol                                     1976 - dokončenie výstavby MNV

1928 - výstavba ZŠ                                                                                    1979 - rekonštrukcia kostola

1943 - prvý telefón, most cez obec                                                1985 - 1988 - výstavba futbalového ihriska, šatní

1949 - prvý autobus SAD                                                                       1992 - regulácia potoka

1953 - oprava cesty ku Chmeľovu                                                   2002 - plynofikácia, výstavba vodovodu

1953 - 1958 - výstavba hasičskej zbrojnice                                2005 - rekonštrukcia kultúrneho domu

1957 - prvý obchod SPOLOK                                                              2010-2012 - generálna oprava kostola

1958 - prvé baterkové rádio                                                               2011 - výstavba vodojemu

1959 - elektrifikácia obce, zriadenie pošty                                 2013 - výstavba chodníka v časti obce

1960 - založenie JRD                                                                               2014 - rekonštrukcia kultúrneho domu                           

1962 - nový obchod Jednota

1966- obecný rozhlas

1967 - otvorenie MŠ